Torretes d'esbaldir i bufar

La qualitat de les nostres  màquines d’esbaldir i bufar, també aplicada a les torretes per monobloc/tribloc, està reconeguda i és considerada per tots els nostres clients que, en diversos sectors de l’embotellament, produeixen de 1.000 a 50.000 ampolles per hora i més.

La QUALITAT i la FIABILITAT identifiquen les nostres torretes, les característiques de les quals són les mateixes que donen identitat a les nostres màquines d’esbaldir i bufar.

Torreta esbaldidora. 6.000 B/h. Gir amb rodet. Introducció del injector de cànula. Succió perllongada de gota.

Torreta esbaldidora. 5.000 B/h. Gir amb forquilla. Introducció del injector de cànula. Succió perllongada de gota.

Torreta bufadora. 28.000 B/h. Gir amb rodet. Introducció del injector de cànula. Injecció amb aspiració simultània.

Torreta bufadora. 32.000 B/h. Gir amb rodet. Introducció del injector de cànula. Injecció amb aspiració simultània.

Torreta bufadora. 10.000 B/h. Gir amb rodet. Vàlvula unitària.

Torreta bufadora. 6.000 B/h. Gir amb forquilla. Vàlvula unitària.

Torreta bufadora. 10.000 B/h. Gir amb rodet. Vàlvula unitària. Control de bufat.

Torreta bufadora. 5.000 B/h. Gir amb forquilla. Vàlvula unitària. Control de bufat automatitzada.

Característiques identitàries

VÀLVULES DE CONCEPCIÓ HIGIÈNICA, SENSE JUNTES NI RACONS BRUTS.

Capçals d’esbaldir compactes i extraïbles on hi ha integrats tots els mecanismes.

Control de presència d’ampolla a cada capçal d’esbaldir, amb posicionament automàtic de la falsa ampolla per la neteja CIP.

Injector de cànula que s’introdueix dins l’ampolla per evitar la reintroducció de l’aigua sortint i així millorar la neteja.

Gir d’ampolles mitjançant rodet i doble rampa helicoïdal; sense fricció, sense desgast.

Injecció amb aspiració simultània i filtrat. L’ampolla queda integrada en un circuit de circulació d’aire que optimitza la neteja.

Injector de cànula que s’introdueix dins l’ampolla per assegurar la circulació/sortida de l’aire i millorar la neteja.

Accessoris i complements

Unitat de neteja CIP

Unitat de filtració de l’aire d’injecció amb aspiració i filtratge de l’aire a evacuar.

Unitat d’esbaldir en circuit tancat

Sectors

Aigües i Refrescos

Vins , Licors i Cerveses

Olis

Salses i Conserves

Perfumeria i Farmàcia